Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ) - Chương 837
My MoonLight - Chương 20
Đại Thúc Ngự Lang Chiến - Chương 138
Đại Mộng Chủ - Chương 24
Nhất Ngôn Thông Thiên - Quyển 9 Chương 918
Âm Hôn Lúc Nửa Đêm - Chương 93
Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội I - Quyển 10 Chương 8
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống - Chương 196
Em Có Đau Lòng Không? - Chương 47
Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 84
Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc! - Chương 35
Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ - Quyển 7 Chương 159
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 501
Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Chương 36-2
Người Tôi Theo Đuổi Bảy Năm Đã Yêu Người Khác Rồi - Chương 22
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - Chương 2116
Nữ Tổng Thống - Chương 80
Kiều Nữ Lâm gia - Chương 65
Yêu Hoặc Phật Tâm - Chương 43
Yêu Chiều Fan Hâm Mộ - Chương 19
Marvel Thương Thành Hệ Thống - Chương 165